define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Kontakt « 4Mativ

Kontakt

Her holder vi til og sådan får du fat på os:

Vores placering på danmarkskortet: 4Mativ

4Mativ
Cortesvej 7
DK 9000 Aalborg
Telefon:  +45 40 46 28 48  (Tasterne: 40 4Mativ)
Mail:
CVR: 20019034

Generelle forretningsvilkår

Forud for iværksættelse af enhver konsulentopgave etableres en samarbejdsaftale mellem kunden og 4Mativ, der beskriver de generelle vilkår og betingelser for opgavens løsning.

Kontakt Johan de Renouard på , eller ring på 40 46 28 48, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Honorar struktur

Vores honorarstruktur er baseret på et honorar på 18.500 kr. pr. konsulentdag og 10.500 kr. pr. halve konsulentdag.
En ½ konsulentdag defineres som en dag, hvor konsulenten bruger mindre end 4 timer inkl. transporttid.
Forberedelsesdage ifm. design, planlægning og tilrettelæggelse, faktureres med 9.250 kr. pr. forberedelsesdag og 5.250 pr. halve forberedelsesdag.
For kundetilpassede opgaver er udgangspunktet, at en forberedelsesdag er i forholdet én til én til en konsulentdag.
I særlige tilfælde kan der dog være tale om, at gennemføre konsulentopgaver som ikke kræver ovenstående forberedelse, i disse tilfælde faktureres forberedelsesdagen ikke.
Rådgivning via e-mail er inkluderet i enhver aftale, hvorfor der ikke faktureres for tid forbrugt herved.
Transporttid for konsulenten er indeholdt i honoraret, og vi arbejder ikke med timehonorar.

Alle beløb er angivet eksklusiv moms.

Ved større og/eller længerevarende konsulentopgaver, tilbyder vi en storkunde rammeaftale med en attraktiv prisreduktion.
Formålet med at indgå en rammeaftale tager udgangspunkt i en udtalt fælles intention, der understøtter filosofien om at udvikle en gensidig attraktivitet mellem kunden og leverandøren.
Rammeaftalen skal således danne grundlag for etablering af en konkurrencemæssig fordel for begge parter, gennem et fælles fokus på værdi/pris forholdet.
Vores standard rammeaftaler for rådgivningsydelser har en løbetid på hhv. 6 eller 12 måneder.

Yderligere investeringer

I forbindelse med konsulentdage viderefaktureres alle omkostninger i forbindelse med den praktiske gennemførsel.
Disse omkostninger kan være transport, måltider, hotel, og indkøb af materialer til brug i forbindelse med konsulentopgaven.
Alle omkostninger viderefaktureres uden nogen form for fortjeneste for 4Mativ.
Ved kørsel i egen bil faktureres kørsel efter statens takster og alle andre omkostninger viderefaktureres ved bilag.
Opstår der specielle behov for indkøb, afstemmes dette først med kunden.

Fakturering

Der sendes faktura efter gennemførelse aktiviteten til betaling netto kontant.
Hvis det bliver nødvendigt at aflyse eller ændre en aktivitet, kan dette ske uden omkostninger senest 4 uger før planlagt gennemførelse.
Ved senere afmelding eller ændring, faktureres for planlagt og faktisk udført arbejde samt afholdte udgifter til evt. underleverandører og kursusmaterialer.
4Mativ tilbyder at gennemføre en erstatningsaktivitet for kunden på et senere aftalt tidspunkt.