define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Vækst & Iværksætteri « 4Mativ

Vækst & Iværksætteri

I 1942 beskrev Joseph Schumpeter, i sin bog ”Capitalism, Socialism and Democracy”, forbindelsen mellem vækst, innovation og entreprenørskab, som mange lande og foretagender stadigvæk i dag baserer deres økonomiske politik på.

Schumpeter udbredte idéen om ”Kreativ destruktion”, der beskriver skabelse af nye produkter, serviceydelser og forretningsmodeller på tværs af markeder som drivværk for vækst.

Det er denne mekanisme der er hjertet i succesfuld vækst på lang sigt. Entreprenøren forstyrrer en eksisterende ligevægt og skaber på den måde økonomisk udvikling. Schumpeter hævdede at ”innovation er den kristiske dimension for forandring” og at den skaber ”midlertidige monopoler der muliggør overnormale fortjenester”, der efterfølgende bliver ædt op af konkurrencen med rivaler og kopister.

Som forlag får vi jævnligt tilsendt den nyeste litteratur om Vækst & Iværksætteri fra de internationale forlag vi samarbejder med.

Kontakt Johan de Renouard på , eller ring på 40 46 28 48, hvis du har brug for yderligere oplysninger.