define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); 3 Tips til en succesfuld strategiproces « 4Mativ

3 Tips til en succesfuld strategiproces

Download indlæget her: 3 tips til en succesfuld strategiproces
Se inspirationsvideo: 3 tips til en succesfuld strategiproces

Strategi er ikke en enmandsport, heller ikke for en CEO.

Når strategi er mest effektiv, involverer den mennesker og viden på alle niveauer, indenfor og udenfor organisationen. En del af dette handler om at organisere strategi formuleringen, målepunkter og implementering på en smart måde der virker i praksis.

Der er mange problemer forbundet med de traditionelle strategi planlægningsprocesser.
Der bliver ofte anvendt for lidt tid til fantasifuldt at undersøge strategien, og på den måde bliver den eksisterende strategi godkendt uden at afprøve grundlæggende antagelser, ønskværdighed og troværdighed.

1. Find og alloker tid nok

Afsæt tid nok til at direktion og forskellige nedenstående ledelsesniveauer, har rigelig tid til at se på det større og strategiske billede. En dag er slet ikke nok, behovet er snarere en hel uge. En eller to gange årligt er heller ikke nok til at arbejde dynamisk med strategi, regn snarere med mindst den dobbelte frekvens. Få fat i en kompetent facilitator, der kan hjælpe til med at gøre strategiarbejdet mere effektivt, kreativt og sjovt. Selv de faste ugentlige eller månedlige møder, kan gøres mere strategiske: du kan ændre dagsordenstid til tænketid, der sætter jer i stand til at udtænke konkurrenter og finde frem til sande konkurrencemæssige fordele.

2. Accelerer og fordyb strategiprocessen

Involver flere mennesker både indenfor og udenfor organisationen. Det behøver ikke at blive omstændeligt, du kan forkorte den samlede tid hele processen tager ved at involvere deltagerne i en række fokuserede strategiseminarer. Planlæg dem så de ligger mellem de sædvanlige ledermøder. Udforsk strategien og forskellige scenarier. Undersøg læringspunkterne indhentet fra strategiimplementeringen og anvend disse i jeres strategiplan.

3. Skab en strategimodel i fællesskab

Lad organisationen forholde sig til strategien. Der træffes stadigvæk klare beslutninger, men de kan med fordel debateres med involvering af hele virksomheden. Hvis du er i stand til at simplificere strategien så den kan beskrives ved hjælp af en model, der giver mening for alle, bliver de bedre i stand til at bidrage til at få strategien til at virke i praksis. Hvis strategien er skabt sammen med dem, giver den mening, på den måde er de følelsesmæssigt engagerede i at få ”deres” strategi til at lykkes. Udmeld og markedsfør strategien og dens fremskridt på alle ledige vægge, tavler og gulve, så alle har et fælles og opdateret billede.

Resultatet af at anvende ovenstående 3 tips er en mere dynamisk tilgang til at arbejde med strategi, og dynamisk strategi er bedre tilpasset behovene i jeres dynamiske konkurrencemæssige omgivelser. Hele organisationen, procceser og kulturen bidrager på den måde. De kan forbedre hastigheden og vidensniveauet for hvad du lærer og hvordan du skal reagere løbende på ændringer i omgivelserne.

Kilde: The Strategy Book, Max McKeown. Financial Times Publishing