define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Must-Win Battles « 4Mativ

Must-Win Battles

“Everything in strategy is very simple, but that does not mean that everything is very easy”.
Carl von Clausewitz (1780-1831)

Effekten af en virksomheds strategi kan måles på graden af implementering i sidste led, og på den afledte forskel i konkurrenceevnen i markedet.  Den militære tilgang til anvendelse af strategi er ultimativ: et overordnet mål for opgaven defineres, planen for realisering af mål og delmål beskrives og handlinger der har til hensigt at skabe 100 % målopfyldelse iværksættes. Sjældent går det dog som det er planlagt, resten er som bekendt et spørgsmål om ledelse og styring…..

En ting er dog sikkert: jo klarere topledelsen kan definere et direktiv for dens intentioner med strategien, desto større sandsynlighed er der for, at handlinger på alle niveauer er i overensstemmelse med den valgte strategi. Alt andet lige, vil dette medføre en større grad af målopfyldelse. Vi tror på at det derudover skaber mindre usikkerhed og lavere grad af frustration, når målet og midlet er kendt af så mange som muligt.

Det koncept vi anvender til en strategiproces for vores kunder er beskrevet i bogen Must-Win Battles, som vi har de danske rettigheder til. Bogen beskriver på en let forståelig måde hvordan militære strategiske metodikker og begreber, kan anvendes i en forretningsmæssig sammenhæng for at opnå succes.
Must-Win Battles Rejsen består af 2 faser med ialt 9 delelementer:

Det siger en af vores kunder:

“Must-Win Battles processen er operationel. Befriet for floskler og omveje. Til sagen, af sted, ram målet. Evaluerer. Kristensen Properties brugte Must-Win Battles som grundlag for klart at udvælge de fire forretningsområder hvor virksomheden og medarbejder havde kompetencer, i forvejen var blandt de markedsledende og som var forretningsområder som komplementerede hinanden. Lederne af forretningsområderne blev udvalgt, lederne sammensatte deres hold og deres mål for holdene. Lederne koordinerede med topledelsen – effektivt som i en ”battle”. Fornøjelsen for topledelsen er især at se den nyskabte entusiasme i organisationen  – Must-Win Battles: Hvor svært skal det være…?”

Adm. dir Kent Hoeg Sørensen
Kristensen Properties A/S

Vi har designet og gennemført Must-Win Battles strategiforløb for:

Du kan se en kort introduktion til Must-Win Battles her: MWB introduktion
Læringslogen kan du hente 8 figurer og værktøjer til din inspiration og arbejde med Must-Win Battles.

Vi har designet en todages MWB Workshop til virksomheder der vil igang med at anvende Must-Win Battles konceptet: Must Win Battles 2 dages Workshop

Kontakt Johan de Renouard på , eller ring på 40 46 28 48, hvis du har brug for yderligere oplysninger.